FANDOM


Futton - za pomocą dwóch natur chakry - Katon oraz Suiton wytwarzamy element wrzątku, który skupia się na zwiększaniu naszych obrażeń.

Wygląd Nazwa Opis Chakra W/C Zasięg
Futton
Komu Wytwarzamy toksyczny gaz, który zada obiektom do 10 metrów obok (Lvl Katon * 150) + (Lvl Suiton * 150) obrażeń co sekundę przez 20 sekund, lub do czasu opuszczenia toksycznego obszaru. 20 0/30 10
Futton2
Kairiki Muso

Biernie: Każdy podstawowy atak generuje 10 punktów wrzenia chakry. Maksymalnie 100 punktów wrzenia.

Aktywnie: Użycie techniki powoduje uwolnienie wrzącej chakry z ciała zadając obiektom do 5 metrów przy nas (Punkty wrzenia * 200) obrażeń resetując wrzącą chakrę do zera. Dodatkowo, po uwolnieniu wrzącej chakry zwiększamy atak fizyczny o (Punkty wrzenia * 100) na 10 sekund.

30

5/30 5
Futton3
Fungokyaku Jeżeli posiadamy 100 punktów wrzenia uwalniamy wrzątek do zera, zwiększając przy tym ogromnie prędkość ruchu na 10 sekund mogąc w tym czasie wykonać potężny kop podczas pierwszego zadanego fizycznego ataku, który zada (Lvl Katon * 200) + (Lvl Suiton * 200) obrażeń odrzucając przeciwnika. 20 0/15 1
Futton4
Funsuiken Jeżeli posiadamy 100 punktów wrzenia uwalniamy wrzątek do zera, zwiększajac przy tym ogromnie prędkość ruchu na 10 sekund oraz zwiększając redukcję obrażeń fizycznych o 50%. Jeżeli otrzymamy obrażenia w czasie trwania efektu przemieniamy je w parę wodną, otrzymując za każdy atak 25 punktów wrzątku. 20 0/15 1