FANDOM


To premium klan, którego historia opiera się na poświęceniu oraz oddaniu za wioskę. 

  • Przepowiednia pokutnika traci swój efekt, zamiast tego pozwalając nam zdobywać doświadczenie w drużynie z każdym.
  • Podczas śmierci w wyniku utraty zdrowia otrzymujemy możliwość przeżycia. Przy kliknięciu odpowiedniej ilości razy przycisku K wstaniemy odzyskując połowę maksymalnego zdrowia.
  • Mamy dostęp do przywołań klanu Inuzuka.
Wygląd Nazwa Opis Chakra W/C Zasięg
Hatake1
Sharingan Po wybraniu celu skopiujemy jego następną technikę. Kiedy użyjemy dowolnej techniki, to jej efekt zostanie zastąpiony skopiowaną techniką o takim samym działaniu. 10 0/1 Cały Teren
Hatake2
Raiden Ładujemy kroki błyskawicą, powodując, iż ranimy wszystkie obiekty w zasięgu podczas wykonywania ruchu zadając (Lvl Raiton * 100) obrażeń. 10/sec 0/10 1
Raikiri
Raikiri Kształtujemy chakrę na przycisku K. Zaznaczenie następnego celu spowoduje przeniesieniem nas do niego, a następnie zadaniem (Ilość zamachnięć * 10000) + (Lvl Raiton * 600) obiektom w zasięgu 5 metrów. 50 0/5 5
Hatake4
Raiju Tsuiga

Wysyłamy w określone miejsce wyładowanie Raitonu, które zada obiektom w zasięgu 3 metrów (Lvl Raiton * 500) obrażeń.

30 0/3 Cały Teren
Hatake5
Doryuheki Tworzymy w określonym miejscu ścianę, która w zasięgu 5 metrów wyłączy obrażenia niefizyczne wszystkim przeciwnikom. 50 0/5 5
429c
Raiton Bunshin

Emitujemy chakrę błyskawicy wokół nas, powodując, iż każdy unik wywoła wyładowanie elektryczne, zadając (Lvl Raiton * 300) obrażeń obiektom w zasięgu 5 metrów.

10/sec 0/10 5