FANDOM


To złożony proces z wielu czynników, służący do rozwijania, naprawiania, oraz ulepszania broni, pancerzy, części ubrań oraz dodatków. 

Kowalstwo jest jednym z drzewek umiejętności, który trenujemy za pomocą wykonywania czynności związanych z kowalstwem. Wyższe poziomy kowalstwa zwiększają szansę na pomyślne ulepszanie przedmiotów, oraz odblokowują dodatkowe opcje ich ulepszania.

Wzór Kowalstwa: 50 * Aktualny Poziom Kowalstwa.

Zahartowanie przedmiotu jest czynnikiem, jaki zwiększa się podczas używania danego przedmiotu w walce. Jeżeli zahartowanie wyniesie określoną ilość, możemy ulepszyć przedmiot resetując jego zahartowanie. Zdobywamy punkty zahartowania za zabijanie bossów.

Zepsuty przedmiot jest skutkiem nadużycia przedmiotu. Musimy stale kontrolować stan naszego uzbrojenia, i naprawiać go w przypadku ciągłych walk. Inaczej jego unikalność spadnie do zepsutej.

Ulepszanie przedmiotów

Podgląd statystyk ulepszonych przedmiotów jest dostępny pod zakładką Unikalność . Możemy ulepszać przedmioty na stacji kowala obok Konohy płacąc za to ryo, oraz posiadając wymagany poziom Kowalstwa. Ulepszanie odbywa się po kolei. Przedmiot musi być również odpowiednio zahartowany w boju.

Unikalność Wymagane Ryo Wymagane Zahartowanie Wymagany poziom Kowalstwa
Przeciętna 150 10 1
Ulepszona 300 50 5
Rzadka 500 100 10
Legendarna 1000 200 15
Oryginalna 3000 250 20

Rozwijanie przedmiotów

Każdy przedmiot możemy rozwinąć do maksymalnie +15. Każdy + zwiększa obrażenia lub obronę w zależności od zastosowania przedmiotu, o 10%. Rozwijanie przedmiotów jest możliwe za pomocą kamienia runicznego. Jest dostępny w przypadkowym dropie. Rozwinięcie przedmiotu kosztuje (100 * +) ryo oraz posiada szansę na udane rozwinięcie przedmiotu. Rozwijanie przedmiotów na +5 i wyżej może zniszczyć przedmiot tracąc go na stałe. Wyższy poziom kowalstwa zwiększa szansę na powodzenie procesu.

Przy +5 i wyżej możemy włożyć do przedmiotu jedną runę lub glif. Przy +10 możemy włożyć drugą runę lub glif. Przy +15 przedmiot przestaje się psuć, a zahartowanie przedmiotu zwiększa przy broniach limit obrażeń fizycznych, niefizycznych, oraz dystansowych o (Zahartowanie * 1000), oraz przy ubraniach limit obrony o (Zahartowanie * 100).

Lista run i glifów

Runa lub glif Zastosowanie Odłamki kamienia runicznego Wymagany poziom Kowalstwa Wymagany +
Glif duszy 1 +5% regen chakry  10 5 5
Glif wigoru 1 +5% regen zdrowia 10 5 5
Glif zdrowia 1 +5% zdrowia 10 5 5
Glif chakry 1 +5% chakry 10 5 5
Runa życia 1 +5% kradzież życia 20 5 5
Runa ekscytacji 1 +10 ekscytacji/hit 20 5 5
Runa jutsu 1 +5% chakry/hit 20 5 5
Runa życia 2 +10% kradzież życia 30 10 10
Runa ekscytacji 2 +20 ekscytacji/hit 30 10 10
Runa jutsu 2 +10% chakry/hit 30 10 10
Runa życia 3 +20% kradzież życia 50 15 15
Runa ekscytacji 3 +50 ekscytacji/hit 50 15 15
Runa jutsu 3 +20% chakry/hit 50 15 15

Możemy usunąć runy i glify z przedmiotu u Kowala, tracąc je jednak bezpowrotnie.

Naprawianie przedmiotów

Jest potrzebne, aby utrzymać unikalność naszego przedmiotu, i nie dopuścić do jego zepsucia. Każdy przedmiot możemy naprawić na stacji kowalskiej płacąc za to 50 ryo, przywracając 100% stanu przedmiotu, oraz zwiększając doświadczenie w kowalstwie o 10 punktów.