FANDOM


To wszelkie informacje na temat podstawowych wartości obrażeń, obliczania wartości zadawanego ataku, oraz wpływu wartości na rozgrywkę.

Zwiększony zasięg ataku

Pozwala na wysyłanie ataku na określoną odległość. Podczas zwiększonego zasięgu ataku możemy użyć przycisku Q raz na 3 sekundy, aby zaatakować wszystkie obiekty w zasięgu.

Obrażenia Niefizyczne

Wzór: (Lvl NinJutsu * 200) + (Lvl Kekkei Genkai * 200). Maksymalna wartość obrażeń niefizycznych: 150k.

Obrażenia Fizyczne

W zależności od tego, który poziom (TaiJutsu/KenJutsu) mamy większy, zadamy dodatkowe obrażenia.

Bonus od TaiJutsu bez specjalizacji TaiJutsu: Lvl TaiJutsu * 100

Bonus od KenJutsu bez specjalizacji KenJutsu: Lvl KenJutsu * 100

Bonus od TaiJutsu przy specjalizacji TaiJutsu: Lvl TaiJutsu * 200

Bonus od KenJutsu przy specjalizacji KenJutsu: Lvl KenJutsu * 200

Bonus od TaiJutsu przy specjalizacji TaiJutsu oraz organizacji Dwunastu Strażników Ninja: Lvl TaiJutsu * 300

Bonus od KenJutsu przy specjalizacji KenJutsu oraz organizacji 7MM: Lvl KenJutsu * 300

Maksymalna wartość obrażeń fizycznych: 100k.

Regeneracja Zdrowia

Wzór: (Ilość / 2) co dwie sekundy.

Ilość Chakry

Specjalizacja NinJutsu: Lvl NinJutsu * 3.

Bez specjalizacji NinJutsu: Lvl NinJutsu

Ilość Zdrowia

Wzór: Ilość + (1000 * Poziom).

Regeneracja Chakry

Wzór: (Ilość / 5) co 3 sekundy.

Szansa na Unik

Początkowa: 5%

Specjalizacja GenJutsu: + (Lvl GenJutsu / 5).

Bez specjalizacji GenJutsu: + (Lvl GenJutsu / 15).

Celność

Początkowa: 50%

Specjalizacja BukiJutsu: + (Lvl BukiJutsu / 3).

Bez specjalizacji BukiJutsu: + (Lvl BukiJutsu / 10).

Redukcja obrażeń

Fizycznych oraz Niefizycznych: MAX 50%.