FANDOM


To specjalne zdolności, które nasza postać nabywa poprzez punkty atrybutów. Możemy ulepszać dowolną zdolność za pomocą punktów atrybutów, aby polepszyć jej siłę. Ilość ulepszeń jest nieograniczona.

Rodzaj Działanie Koszt
Ścieżka Walki
Fizyczne Obrażenia fizyczne zwiększone o % ulepszenia. 10
Fizyczne Skok zadaje obrażenia fizyczne obiektom w zasięgu dwóch metrów. Co 5 ulepszenie można użyć kolejnego skoku przez 10 sekund. 10
Fizyczne Każdy trzeci atak z rzędu zada Obrażenia fizyczne * % ulepszenia. 5
Fizyczne Dash zadaje obrażenia fizyczne obiektom w zasięgu dwóch metrów. Co 5 ulepszenie można użyć kolejnego dashu przez 10 sekund. 10
Fizyczne Maksymalna wartość zmęczenia zwiększona o 10 * % ulepszenia. 30
Niefizyczne Obrażenia niefizyczne zwiększone o % ulepszenia. 10
Niefizyczne Maksymalna chakra zwiększona o % ulepszenia. 20
Niefizyczne Regeneracja chakry zwiększona o % ulepszenia. 20
Niefizyczne Obrażenia niefizyczne zadają obrażenia krytyczne, zadając dodatkowo % ulepszenia. 5
Niefizyczne Po użyciu 5 technik czas odnowienia się resetuje, raz na (15 - % ulepszenia) sekund. 30
Dystansowe Obrażenia dystansowe zwiększone o % ulepszenia. 10
Dystansowe Zasięg rzutów zwiększony o % ulepszenia metrów. 10
Dystansowe Każdy trzeci rzut z rzędu zada Obrażenia dystansowe * % ulepszenia. 5
Dystansowe Zadajemy dodatkowe obrażenia od metrów odległości * (3000 * % ulepszenia). 30
Ścieżka Defensywy
Zdrowie Maksymalne zdrowie zwiększone o (2000 * % ulepszenia). 10
Zdrowie Regeneracja zdrowia zwiększona o (1000 * % ulepszenia). 20
Zdrowie Za pomocą przycisku B opatrzymy siebie regenerując % ulepszenia maksymalnego zdrowia. 30
Zdrowie

Regeneracja zdrowia większa o (20 * % ulepszenia)% kiedy aktualne zdrowie jest poniżej 20%.

30
Obrona Obrona zwiększona o (100 * % ulepszenia). 10
Obrona Zdrowie na poziom zwiększone do 80 + (10 * % ulepszenia). 20
Obrona Szansa na spadek stanu przedmiotu niższy o % ulepszenia. 30
Kontra Szansa na wykonanie kontry zwiększona o % ulepszenia. 10
Kontra Omijamy % ulepszenia obrony przeciwnika. 10
Kontra Omijamy 10 * % ulepszenia redukcji obrażeń fizycznych oraz niefizycznych przeciwnika. 50