FANDOM


To specjalne zdolności, które nasza postać nabywa poprzez punkty perków. 1 punkt perku to 30 punktów atrybutów. Każdy perk można ulepszyć do maksymalnie trzeciego poziomu. Maksymalna ilość aktywnych perków / ich ulepszeń to 15. Możemy wybrać tylko jeden perk na dwie dostępne linie krwi.

Rodzaj Działanie Linia Krwi
Ścieżka Walki Wręcz
Pospolity Każdy trzeci atak z rzędu zada 150/200/250% obrażeń fizycznych. 1
Pospolity Przebicie pancerza zwiększone o 30/70/100%. 2.1
Pospolity Szansa na atak krytyczny zwiększona o 20/40/60%. 2.2
Pospolity Bieg zwiększa prędkość ruchu o 10/20/30%. 3
Pospolity Atak wręcz dodaje 8/4/0 punktów zmęczenia. 4.1
Pospolity Poruszanie się zmniejsza zmęczenie o 4/6/8 punktów. 4.2
Rzadki Ataki nas leczą o 2/4/6% maksymalnego zdrowia. 5
Bardzo rzadki Ataki nakładają krwawienie na cel, zadając (Obrażenia / 10) co sekundę przez 3 sekundy. 6
Ścieżka Jutsu
Pospolity +10/20/30 punktów chakry. 1
Pospolity Obrażenia niefizyczne zwiększone o 5000/10000/15000 punktów. 2.1
Pospolity Użycie techniki dodaje 2/3/4 punkty treningowe techniki. 2.2
Pospolity +10/20/30 szansy na unik. 3
Pospolity +5/10/15 regeneracji chakry. 4.1
Pospolity +1/2/3 punkty honoru za zabicie osoby z ilością honoru poniżej 50. 4.2
Rzadki Po użyciu 5/4/3 technik czas odnowienia się resetuje, raz na 10 sekund. 5
Bardzo rzadki Użycie techniki regeneruje (Wartość obrażeń / 10000) chakry. 6.1
Bardzo rzadki Obrażenia niefizyczne zwiększone o (Ilość chakry * 100). 6.2
Mityczny Obrażenia niefizyczne mogą zadawać obrażenia krytyczne. 7
Ścieżka Kekkei Genkai
Pospolity 10/20/30% Szans na odblokowanie przedmiotu spełniając warunki, przy osiągnięciu kolejnego poziomu doświadczenia. 1
Pospolity Ilość możliwych aktywnych perków i ich ulepszeń zwiększona do 20/30/40. 2.1
Pospolity 1 Perk wymaga 25/20/15 punktów atrybutów. 2.2
Pospolity Trening kontroli chakry dodaje 2/3/4 punkty. 3
Bardzo rzadki Co 300/200/100 poziomów doświadczenia następuje reset Kekkei Genkai. 4
Ścieżka Defensywy
Pospolity +20/40/60% szans na blok. 1
Pospolity Zdrowie na poziom zwiększone do 200/250/300. 2.1
Pospolity +10/20/30% punktów obrony. 2.2
Pospolity Chód ma zwiększoną prędkość ruchu o 10/20/30%. 3
Pospolity Redukcja obrażeń niefizycznych zwiększona o 10/20/30%. 4.1
Pospolity Redukcja obrażeń fizycznych zwiększona o 10/20/30%. 4.2
Rzadki Omijamy 10/30/50% redukcji obrażeń przeciwnika. 5
Bardzo rzadki Dash regeneruje 5/10/15% maksymalnego zdrowia. 6
Ścieżka Medycyny
Pospolity Regeneracja zdrowia większa o 30/50/100% kiedy aktualne zdrowie jest poniżej 10%. 1
Pospolity Za pomocą przycisku B opatrzymy siebie regenerując 2/4/6% maksymalnego zdrowia. Trwa 3 sekundy paraliżu. 2.1
Pospolity Za pomocą ataku wręcz opatrzymy sojusznika z drużyny, regenerując 2/4/6% maksymalnego zdrowia. 2.2
Pospolity +10/20/30% regeneracji zdrowia. 3
Pospolity 10/20/30% szans na to, iż po zgonie obudzimy się w tym samym miejscu. 4.1
Pospolity Podczas umierania musimy wcisnąć 30/20/10 razy przycisk K, aby wstać. 4.2
Rzadki Mamy 30/60/90% szans na to, iż atak wręcz uleczy umierającego sojusznika. 5
Bardzo rzadki Użyte przedmioty lecznicze działają na wszystkich sojuszników na terenie. 6
Ścieżka Walki Dystansowej
Pospolity +30/60/90% celności. 1
Pospolity Siła broni dystansowych zwiększona o 30/50/70%. 2.1
Pospolity Każdy trzeci rzut z rzędu zada 150/200/250% obrażeń fizycznych. 2.2
Pospolity Skok zwiększa prędkość ruchu o 30/50/80%. 3
Pospolity Szansa na zniknięcie rzuconej broni to 50/30/0%. 4.1
Pospolity Rzuty krytyczne mają 30/60/90% szans na zadanie dodatkowych podwójnych obrażeń. 4.2
Rzadki Zasięg rzutu zwiększony do 10/15/20 metrów. 5
Bardzo rzadki Nasze obrażenia dystansowe są zwiększone o (Metry odległości * 5000). 6