FANDOM


Jest to podział na określone typy zadawania obrażeń. Jutsu oraz przedmioty mogą podnosić siłę danego typu obrażeń, który natomiast jest skuteczniejszy w różnych przypadkach od innego rodzaju obrażeń. 

Głównym podziałem są obrażenia fizyczne oraz obrażenia niefizyczne. Te pierwsze tyczą się obrażeń wykonanymi poprzez przedmioty, walkę wręcz. Niefizyczne natomiast odnoszą się do technik.

Obrażenia fizyczne oraz niefizyczne rozrastają się na wiele innych elementów zadawania obrażeń. Są to...

  • Obrażenia od ognia.
  • Obrażenia od wody.
  • Obrażenia od wiatru.
  • Obrażenia od ziemi.
  • Obrażenia od mrozu.
  • Obrażenia od elektryczności.
  • Obrażenia od trucizny.
  • Obrażenia od krwawienia.
  • Obrażenia od ogłuszenia.